Зеолит-Алкохолизъм

Метод на лечение на хроничен алкохолизъм
Името на изобретателя: Панин Л.Е.

Адрес за кореспонденция: 630117, Новосибирск, ul.akad.Timakova 2 институт по биохимия SB RAMS, Панин Л.Е.
Начална дата на патент: 06.21.1996
Изобретението се отнася до медицината, а именно, медикаментозно лечение, и може да се използва за лечение на алкохолици. Провеждане на три етапа лечение на пациенти с хроничен алкохолизъм. В първия етап за 10-12 дни се прилага лечение PL-1, които съдържат захар, аскорбинова киселина, магнезиев сулфат, калциев лактат, пируват и натриев бромид тиамин. През втория етап за 14-15 дни, пациентите пият хр.добавка на базата на естествен клиноптилолитов зеолит . В третия етап в рамките на 10 дни от лечението за пореден път се прилага PL-1. Методът осигурява стабилна ремисия при пациенти с алкохолизъм.
Описание на изобретението
Изобретението се отнася до медицината, а именно, лечение на наркотици, и е предназначен за лечение на алкохолизъм. В допълнение, предложеният метод може да се използва за проучване на ефекта на ендогенния етанол (EE), чието съдържание в кръвта се увеличава с този метод на лечение за опиати система, и психо-емоционална сфера на човека.

Известни са методи и лекарства, използвани при лечение на алкохолизъм, които имат успокояващ ефект, но имат малък ефект върху съдържанието на ЕЕ. Това е психотропни вещества, които предизвикват положителни емоционално състояние, например, натриев хидроксибутират и mebikar. Mebikar приема през устата в таблетна форма в дози от 0.3-1.5 грама, 3-4 пъти на ден или повече (Mashkovsky MD Наркотици – М.:… Медицина, 1988 – Т. 1 – P.80). В замяна, и поддържащо лечение се приема mebikar 2 – 3 месеца до 0,5 – 1,0 g. 2 – 3 пъти на ден (Entin Г. Лечение на алкохолизъм – М.:. Медицина, 1990 – S. 120.).

Mebikar успокоително и натрий хидроксибутират, които имат седативен ефект и miorelaksantnym, препоръчително е да се препоръча за лечение на алкохолизъм, като средство за отрязани въздържание (Буров YV, Vedernikov Н. Neurochemistry и фармакологията на алкохол .- М., 1985. – стр. 64). Недостатъкът на тези лекарства е ограничената им действия: облекчаване  , без постоянно потискане на желанието за алкохол.

Лечение с аминокиселинни композити

Лечение с аминокиселинни композити(АК) на Детска церебрална парализа, епилепсия, изоставане в нервно-психичното развитие при деца, неврози, мултиплена склероза, вертебро-базиларна недостатъчност, състояния след черепномозъчни травми и инсулти.

В началото на 90-те години идеята, че нервните клетки се възстановяват беше революционна. В последващите години усилията на учени от различни страни убедително доказаха, че неврогенезата (образуването на нервни клетки) продължава и след раждането, като постепенно се забавя и спира. Очевидно е, че всякакви проблеми по време на бременността, като заболявания на майката, фетоплацентарна недостатъчност, вирусни поражения и др. довеждат до хипоксия на плода. При този процес се образуват огромно количество свободни радикали. Като следствие на образуването и натрупането им се нарушават процесите на формиране на различни структури на мозъка на плода. Това означава, че плурипотентните клетки, мигриращи в този период от пери и субвентрикуларните зони не се диференцират в неврални или глиални елменти, а загиват в свободнорадикалния „пожар”.На достъпен език казано нарушава се образуването на нервната система в плода. Следствие на това след раждането се получава недоразвита кора на главния мозък, корпус калозум или малкия мозък.

В съвременната медицина следните нозологични единици ( заболявания) се смятат, че са следствие на перинатална патология: ДЦП в различните си форми, олигофрения, аутизъм. Трябва да се отбележи, че в достъпната литература не сме намерили молекулярно, биохимично или неврофизиологично обяснение на тези състояния. Едно е ясно, става въпрос за органично увреждане на мозъка.

Необходимо е да се акцентира, че не трябва да се стремим да провеждаме лечение на спастката по един способ, а атонично- спастичната форма на ДЦП по друг. Така или иначе става въпрос и за задръжка в психоречевото развитие както от наследствен така и от ненаследствен тип. Трябва да се лекува увреждането на мозъка. Как?

В нашата работа изхождаме от следните осн. положения:

 1. Необходимо базисно условие е назначаването на полиантиоксидантна терапия. Арсенала от средства, с които разполагаме включва няколко групи препарати с различен механизъм на действие.
  • супероксиддисмутаза с нейния хистидинов компонент, а също така мед и цинк в комплекс с каталаза
  • препарати увеличавщи нивото на глутатионовия комплекс- най- мощното антиоксидантно вътреклетъчно вещество.
  • препати увеличаващи нивото на карнозина в главния мозък- това е уникален дипептид, на чиито буферни свойства се отдава много голямо значение.
 2. Друга група препарати са тези имащи отношение към възстановяване на енергетичните функций на клетката.
 3. Препарати снемащи стресовия режим на работа на нервните клетки чрез блокиране на NMDA и не-NMDA трансмисията.
 4. Да се хармонизира работата на невралните и глиалните елементи на мозъка в условие на клетъчен дефицит и фукционално пренапрежение е невъзможно без използване на средства усилващи ГАМК- и глицеринергичното задържане. Това една много важна група за лечението на гореизброените заболявания.
 5. Препарати въздействащи върху ацетилхолиновата невротрансмисия, което повлиява дистонията при малки деца и хиперкинезиите, използват се още за отстраняване на пирамидна спастика, болков синдром при остеохондроза, както и за подобряване на паметта и другите интелектуални функций
 6. Препарати повлияващи пуриновата обмяна със седативен, антигърчов и хипотензивен ефект.
 7. Препарати повлияващи възбудно-задръжните механизми
 8. Последната група се използва за контрол над когнитивните функции и подобряване на обучаемостта при децата.

Трябва да се подчертае, че активирането на NMDA-трансмисията(в случай на недостатъчност) определя не само нивото на работата на кората на главния мозък, но и на други важни структори на мозъка като хипоталамо-хипофизарната област.

Това е причината метаболитната терапия да отстранява не само неврологичния, интелектуалния и имунния дефицит, но да повлияе и физическото развитие.

Терапевтичната стратегия се свежда до обезпечаване на пълноценна неврогенеза за компенсиране на дефицита на мозъчната тъкан. Дългогодишния опит показва, че при тежко поражение на мозъка е необходима метаболитна подкрепа в течение на 2,5-4 години. В по-леките случаи удовлетворителни резултати има след 2-5 месеца. Лечението е толкова по-успешно, колкото по-рано се започне лечение.

С АК се лекуват органични и функционални неврологични заболявания.

- Органични неврологични заболявания:

 • Паркинсонизъм;
 • Множествена склероза;
 • Слединсултни състояния /парези, говорни нарушения, личностови промени/;
 • Черепно-мозъчни и гръбначно-мозъчни травми и следтравменни състояния;
 • Радикулити;
 • Детска церабрална парализа;
 • Забавено нервно-психическо развитие при деца
 • Периферни и Централни парези;
 • Епилепсия;
 • Мигрена;
 • Мозъчно-съдова болест /атеросклероза и хипертонична енцефалопатия/;

- Функционални неврологични и психологични проблеми:

 • Психични разстройства в напреднала и старческа възраст;
 • Вегетативно-съдови дисфункции;
 • Главоболие
 • Психосоматични болести